ACCAMN

Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
 • Autor
  Entradas
 • #20488
  Maromo
  Participante

  [color color=red]Pongo este tema para postear toda la informacion que me llega de accamn y que todo el mundo pueda leerlo.[/color]

  Us informem per el dimecres, el Departament de Medi Natural ens ha "tornat" a concedir (una vegada més) una entrevista amb la finalitat de millorar en lo possible l’accés motoritzat al MN de Catalunya, segurament que "tocarem" solament el tema de motos i quads, doncs no ens arriben conflictes amb els 4×4 i menys amb el "autos" diguem-ne normals…Hem de dir què sempre ens "atenen" amb molta correcció, atenció, respecte i deferència…
  En l’annexa hi trobareu "el guió" del què pensem què s’ha de dir, n’estem farts de tantes denuncies indiscriminades, si la llei no funciona, si no serveix que ho canviïn o recerquin noves formules, o que ho prohibeixen tot definitivament ,el què no val és el què està passant ,

  QUIN ÉS EL PROBLEMA?

  QUÈ UNA LLEI ENS HAGI FET DELINQÜENTS, NO VOL DIR QUÈ HO VULGUEM SER-HO…

  VOLEM ACCEDIR A LES MUNTANYES "LLIURAMENT" DE FORMA REGULADA, NO VOLEM ANAR CONTÍNUAMENT A "JUGAR" A LLADRES I POLICIES,

  JA EN TENIM PROU!!!

  Aquesta no és la sessió per presentar la Targeta Verda, serà en un altre àmbit i context junt amb els nostres socis (FCM i ANESDOR), però és possible què surti el tema com una alternativa "digna" a la malaurada situació actual…

  . Jaume Mimó

  #20489
  Maromo
  Participante

  No ens complau informar que a darrera hora ens han cancel·lat de forma unilateral la Reunió que teníem demà amb el Sots-Director General de Boscos de la Generalitat de Catalunya.

  Ahir us vàrem informar en detall i vàrem demanar la vostra participació, que per cert ha estat nombrosa.

  L’anul.lació ha estat com a conseqüència d’haver enviat al Departament (per què nosaltres entenem que èticament ho havíem de fer), el contingut íntegre (el mateix correu que tothom) del Guió i/o Ordre del Dia dels temes que volíem tractar i que ahir us vàrem fer a mans, de fet ens han confirmat que ha estat precisament a la vista del temari.

  Ara lamentem profundament el haver informat d’aquesta entrevista, doncs veiem que us hem fet perdre el temps.

  Hem parlat dues vegades per telèfon però no estat possible recuperar la situació.

  Sembla què això no funcionarà fins que no passi quelcom molt "gros" o què algú de Dalt intervingui definitivament

  de moment, encara no decaurem…

  salutacions

  Jaume Mimó

  #20494
  Gio
  Superadministrador

  Acaba de trucar els Sots Director General de Boscos de que la Reunió ha
  estat posposada, no anul·lada …… Jaume

  #20636
  delianio
  Participante

  el traductor de goole no me anda con el catalan…jeje
  Que malillos que sois…

  #20637
  Piza
  Superadministrador

  [quote]el traductor de goole no me anda con el catalan…jeje
  Que malillos que sois…[/quote]

  Perdona tio.

  Esto te ayudara, es por no traducirlo pero es facil.

  http://translate.google.com/translate_t#

  Estos Catalufos jejjejej.

  Saludos

  #20641
  Gio
  Superadministrador

  Vale la pena ponerlo en el idioma de todos… en mi mensaje también se me pasó… y es que solo hice un copiar y pegar de la noticia propiamente dicha:

  [b]Ahí va con mil disculpas:[/b]

  Le informamos para el miércoles, el Departamento de Medio Natural nos ha "vuelto" a conceder (una vez más) una entrevista con la finalidad de mejorar en lo posible el acceso motorizado al MN de Cataluña, seguramente que "tocaremos" solamente el tema de motos y quads, pues no nos llegan conflictos con los 4×4 y menos con el "autos" digamos normales … Tenemos que decir que siempre nos "atienden" con mucha corrección, atención, respeto y deferencia …
  En el anexo encontrará "el guión" de lo que pensamos que hay que decirlo, estamos hartos de tantas denuncias indiscriminadas, si la ley no funciona, si no sirve que lo cambien o investigaciones nuevas formulas, o que lo prohíben todo definitivamente, lo que no vale es lo que está pasando,

  ¿CUAL ES EL PROBLEMA?

  QUÉ UNA LEY NOS HAYA HECHO delincuentes, NO QUIERE DECIR que quieran serlo …

  QUEREMOS ACCEDER A LAS MONTAÑAS "ENTREGA" de forma regulada, NO QUEREMOS IR continuamente a "JUGAR" A ladrones y POLICIES,

  Ja en tenim prou!

  Esta no es la sesión para presentar la Tarjeta Verde, será en otro ámbito y contexto junto con nuestros socios (FCM y ANESDOR), pero es posible que salga el tema como una alternativa "digna" en la Desafortunadamente situación actual …

  [b]Posteriormente les llegó una noticia al respecto:[/b]

  No nos complace informar que a última hora nos han cancelado de forma unilateral la Reunión que teníamos mañana con el Sub-Director General de Bosques de la Generalitat de Catalunya.

  Ayer os informar en detalle y pedimos su participación, que por cierto ha sido numerosa.

  El anula. Lación ha sido como consecuencia de haber enviado al Departamento (¿por qué nosotros entendemos que éticamente lo teníamos que hacer), el contenido (el mismo correo que todo el mundo) del Guión y / o Orden del Día los temas que queríamos tratar y que ayer le hicimos a manos, de hecho nos han confirmado que ha sido precisamente a la vista del temario.

  Ahora lamentamos profundamente el haber informado de esta entrevista, pues vemos que le hemos hecho perder el tiempo.

  Hemos hablado dos veces por teléfono pero no sido posible recuperar la situación.

  Parece que esto no funcionará hasta que no pase algo muy "gordo" o que alguien de los altos cargos intervenga definitivamente

  de momento, todavía no decaemos …

  [b]Por último volvieron las esperanzas ya que la reunión no fue anulada:[/b]

  Acaba de llamar los Sub Director General de Bosques de que la Reunión ha
  sido APLAZADA, no anulada …… Jaume

  Saludos,
  Gio 😉

  #21567
  Maromo
  Participante

  Catalan:
  Ens permetem reproduir una "frase" que es va pronunciar el dissabte amb motiu de la inauguració del Parc Motor de Castellolí, per part del President de La Federació Catalana i què d’alguna manera va ser acceptada i assolida pels polítics d’alt nivell del Govern de Catalunya que estaven presents en el acte i per descomptat per tots els assistents:

  [color color=red]"…lluitarem per aconseguir que quan les policies ens aturin per la muntanya, en comptes de posar-nos una denuncia, ens aturin per demanar-nos un autògraf"…[/color]

  Castellano:
  Nos permitimos reproducir una "frase" que se pronunció el sábado con motivo de la inauguración del Parc Motor de Castellolí, por parte del Presidente de La Federación Catalana y que de alguna manera fue aceptada y alcanzada por los políticos de alto nivel del Gobierno de Cataluña que estaban presentes en el acto y por supuesto para todos los asistentes:

  "… lucharemos para conseguir que cuando las policía nos detenga por la montaña, en lugar de ponernos una denuncia, nos detengan para pedirnos un autógrafo" …

  Jaume Mimó

  #21861
  Maromo
  Participante

  Recents vídeos dels parlamentaris de Catalunya, sobre la possibilitat de retrobar una "sortida" digna a l’accés motoritzat en el Medi Natural de Catalunya.

  Proposta de resolució sobre la regularització de vies d’accés per a vehicles motoritzats en zones rurals.

  http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_cp1=317331&p_cp2=tot&p_cp3=18&p_cp22=cerca

  Comentari:
  Solament dir, amb la confiança de què la majoria hi estiguem + – d’acord, de què en general veiem be les exposicions realitzades pels diferents partits polítics participants. Te la finalitat de trobar una sortida digna a la patètica problemàtica actual, solament cal esperar que el Departament de Medi Natural realitzi les accions necessàries per "traspassar" la discussió a la "realitat".

  En principi veiem tres consideracions:

  1/Creiem que no cal modificar per el moment cap llei,

  Veure raonament jurídics:

  Any 2006 / Modificació de l’article 6
  Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 9/1995, del 27 de juliol,
  que resta redactat de la manera següent:
  "2. En els espais inclosos en el Pla d’espais d’interès natural no declarats
  de protecció especial i en els terrenys forestals, s’autoritza la circulació
  per les pistes i els camins forestals pavimentats o d’amplada igual o
  superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins
  autoritzats d’una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d’ésser
  degudament justificades i incorporades a l’inventari comarcal de camins i
  pistes forestals corresponent."

  Per tant, quan convingui pot quedar sense efecte l’absurda mida dels 4 metres…

  Any 1988 / decret:
  13.4 La comissió consultiva comarcal podrà informar, a instància del
  Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sobre:
  a) L’establiment de circuits, àrees i itineraris per a la circulació
  motoritzada.

  Article 15
  Àrees de circulació per al lleure i l’esport
  15.1 Els ajuntaments, d’ofici o a petició de particulars o entitats
  interessades i previ informe de l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura,
  Ramaderia i Pesca corresponent, poden declarar determinats terrenys del seu
  àmbit territorial com a àrees de circulació per al lleure i l’esport de
  caràcter temporal, sens perjudici del que estableixi la legislació
  urbanística.
  15.2 La sol.licitud de declaració d’aquests espais s’haurà d’acompanyar d’una
  memòria explicativa de les característiques de l’àrea i de les normes de
  circulació aplicables, de la documentació acreditativa de la seva
  titularitat, del corresponent plànol identificatiu de la seva ubicació, i de
  l’autorització dels titulars dels terrenys afectats.
  15.3 La declaració d’un espai com a àrea de circulació per al lleure i l’esport
  pot comportar l’exempció de les prohibicions i limitacions a què es
  refereixen els articles 6, 7 i 10 d’aquest Decret.
  Article 16
  Itineraris per a la pràctica de motociclisme de muntanya
  16.1 Els ajuntaments, d’ofici o a petició de clubs esportius federats i
  previ informe de l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia
  i Pesca corresponent, poden delimitar en el seu municipi un pla de camins
  aptes per a la circulació i la pràctica de motociclisme de muntanya. En
  aquesta delimitació s’han d’indicar els enllaços existents amb les àrees
  referides a l’article anterior.

  Article 2

  2.2 A efectes d’aquest Decret s’entén per:

  f) Camins de bast, els antics camins aptes per al pas d’animals de càrrega i no aptes actualment per a la circulació de vehicles de quatre rodes

  10.2 S’exceptuen d’aquesta limitació:

  a) Els vehicles participants en competicions esportives autoritzades o que practiquen activitats esportives o de lleure en àrees destinades a aquestes pràctiques

  Si hi ha voluntat política, tal com es desprèn del debat Parlamentari, tot pot ser possible i molt i molt fàcil, no cal modificar res, solament cal aprofitar (amb bona voluntat) el què tenim…

  Actualment ja hi han bastants àrees aprovades …

  2/Creiem que la senyalització tradicional no cal i no convé és cara, te importants impactes i és difícil i cara de mantenir…

  Es pot fàcilment aprofitar l’alt nivell tecnològic actual a Catalunya: Per una banda l’excel·lent Cartografia de l’ICC i per l’altre, l’alt nivell de les empreses catalanes relacionades amb els software de navegació/localització i fabricació dels aparells GPS… Podem saber fàcilment per on podem i per on no cal, les zones fràgils, zones possibles, àrees, enllaços, parcs, etc. etc.

  3/La Targeta Verda és un document què lliura la Federació, (com si fos una llicència). Aquí solament es demana de l’Administració catalana que la reconegui i doni suport, igual que ja fa amb les llicències Federatives de Competició…

  Ara si, som-hi

  salutacions

  Jaume Mimó

  #21866
  Gio
  Superadministrador

  Sin desprestigiar la atención que Maromo nos presenta siempre que recibe noticias sobre el acceso motorizado al medio natural, me tomo la libertad (con su permiso) de traducirlo al castellano para que toda la familia pueda ver lo que estamos intentando hacer en Cataluña y si así podemos ayudarles a poner en marcha iniciativas similiares, me doy por satisfecho: 😉

  Recientes vídeos de los parlamentarios de Cataluña, sobre la posibilidad de encontrar una "salida" digna el acceso motorizado en el Medio Natural de Cataluña.

  Propuesta de resolución sobre la regularización de vías de acceso para vehículos motorizados en zonas rurales.

  http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_cp1=317331&p_cp2=tot&p_cp3=18&p_cp22=cerca

  Comentario:
  Solamente decir, con la confianza de que la mayoría estemos + – de acuerdo, de que en general vemos be las exposiciones realizadas por los diferentes partidos políticos participantes. Tiene la finalidad de encontrar una salida digna a la patética problemática actual, sólo hay que esperar que el Departamento de Medio Natural realice las acciones necesarias para "traspasar" la discusión en la "realidad".

  En principio vemos tres consideraciones:

  1/Creiem que no es necesario modificar por el momento ninguna ley,

  Ver razonamiento jurídicos:

  Año 2006 / Modificación del artículo 6
  Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 9 / 1995, del 27 de julio,
  que queda redactado de la siguiente manera:
  "2. En los espacios incluidos en el Plan de espacios de interés natural no declarados
  de protección especial y en los terrenos forestales, se autoriza la circulación
  por las pistas y los caminos forestales pavimentados o de anchura igual o
  superior a cuatro metros, y también por los viales pavimentados y por los caminos
  autorizados de manera expresa. Estas autorizaciones deben ser
  debidamente justificadas e incorporadas al inventario comarcal de caminos y
  pistas forestales correspondiente. "

  Por tanto, cuando convenga puede quedar sin efecto la absurda medida de los 4 metros …

  Año 1988 / decreto:
  13-4 La comisión consultiva comarcal podrá informar, a instancia del
  Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre:
  a) El establecimiento de circuitos, áreas e itinerarios para la circulación
  motorizada.

  Artículo 15
  Áreas de circulación para el ocio y el deporte
  15-1 Los ayuntamientos, de oficio oa petición de particulares o entidades
  interesadas y previo informe de la oficina comarcal del Departamento de Agricultura,
  Ganadería y Pesca correspondiente, pueden declarar determinados terrenos de su
  ámbito territorial como áreas de circulación para el ocio y el deporte de
  carácter temporal, sin perjuicio de lo que establezca la legislación
  urbanística.
  15.2 La solicitud de declaración de estos espacios se deberá acompañar de una
  memoria explicativa de las características del área y de las normas de
  circulación aplicables, de la documentación acreditativa de su
  titularidad, del correspondiente plano identificativo de su ubicación, y de
  la autorización de los titulares de los terrenos afectados.
  15-3 La declaración de un espacio como área de circulación para el ocio y el deporte
  puede comportar la exención de las prohibiciones y limitaciones a que se
  refieren los artículos 6, 7 y 10 de este Decreto.
  Artículo 16
  Itinerarios para la práctica de motociclismo de montaña
  16-1 Los ayuntamientos, de oficio oa petición de clubes deportivos federados y
  previo informe de la oficina comarcal del Departamento de Agricultura, Ganadería
  y Pesca correspondiente, pueden delimitar en su municipio un plan de caminos
  aptas para la circulación y la práctica de motociclismo de montaña. En
  esta delimitación se han de indicar los enlaces existentes con las áreas
  referidas en el artículo anterior.

  Artículo 2

  2.2 A efectos de este Decreto se entiende por:

  f) Caminos de basto, los antiguos caminos aptos para el paso de animales de carga y no aptos actualmente para la circulación de vehículos de cuatro ruedas

  10-2 Se exceptúan de esta limitación:

  a) Los vehículos participantes en competiciones deportivas autorizadas o que practican actividades deportivas o de ocio en áreas destinadas a estas prácticas

  Si hay voluntad política, tal como se desprende del debate parlamentario, todo puede ser posible y muy fácil, no es necesario modificar nada, solamente hay que aprovechar (con buena voluntad) lo que tenemos …

  Actualmente ya hay bastantes áreas aprobadas …

  2/Creiem que la señalización tradicional no hay y no conviene es cara, tiene importantes impactos y es difícil y cara de mantener …

  Se puede fácilmente aprovechar el alto nivel tecnológico actual en Cataluña: Por un lado la excelente Cartografía del ICC y por el otro, el alto nivel de las empresas catalanas relacionadas con los software de navegación / localización y fabricación los aparatos GPS … Podemos saber fácilmente dónde podemos y dónde no es necesario, las zonas frágiles, zonas posibles, áreas, enlaces, parques, etc. etc.

  3/La Tarjeta Verde es un documento que entrega la Federación, (como si fuera una licencia). Aquí sólo se pide de la Administración catalana que reconozca y apoye, al igual que ya hace con las licencias Federativas de Competición …

  Ahora si, vamos!

  saludos

  Jaume Mimó

Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
 • Debes estar registrado para responder a este debate.